Contact

Restaurant
Koliba u dobrého pastiera
Čremošná 8684
034 06 Ružomberok

Billing information
Business data:
Černovské drevenice, s.r.o.
IČO: 36 795 801, IČ DPH: SK2022405506
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiely Sro., vo vložke 19133/L
Bank accounts:
VÚB, č.ú.: 2346075754/0200
IBAN: SK78 0200 0000 0023 4607 5754
SWIFT: SUBASKBX

Accommodation
Pastierska koliba, s.r.o.
Čremošná 8684
034 06 Ružomberok
IČO: 47 727 063

tel.: 00421 917 440 604
tel.: 00421 44 432 7920

mail: info@kolibaupastiera.sk
GPS: 49.081790, 19.255224Koliba on FacebookContact us

Playground live