Kontakt

Reštaurácia
Prevádzka: Koliba u dobrého pastiera
Čremošná 8684
034 06 Ružomberok

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Obchodné údaje:
Černovské drevenice, s.r.o.
IČO: 36 795 801, IČ DPH: SK2022405506
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiely Sro., vo vložke 19133/L
Bankové spojenie:
VÚB, č.ú.: 2346075754/0200
IBAN: SK78 0200 0000 0023 4607 5754
SWIFT: SUBASKBX

Ubytovanie
Pastierska koliba, s.r.o. (firma nie je platcom DPH)
Čremošná 8684
034 06 Ružomberok
IČO: 47 727 063

Organizačná schéma spoločnosti

tel.: 00421 917 440 604
tel.: 00421 44 432 7920

mail: info@kolibaupastiera.sk
GPS: 49.081790, 19.255224Koliba na FacebookuKontaktujte nás

Viacúčelové ihrisko